Selskabet for Dynamisk Psykoanalyse

om os
Home
om os
Behandling
Undervisning
Selskabets historie
Links

Selskabets formål er
  • at virke for psykoanalytisk forskning på basis af Sigmund Freuds lære,
  • at støtte medlemmerne i deres udøvelse af psykoanalytisk virksomhed, og
  •  at uddanne psykoanalytikere
 
Som medlemmer optages personer
  • der har afsluttet en uddannelse indenfor det humanistiske område, og
  • som herigennem eller på anden måde har tilegnet sig viden om Sigmund Freuds psykoanalytiske teorier.
  • Personen skal have gennemgået en personlig analyse og en læreanalyse hos to forskellige analytikere, der er godkendt af selskabet.
  • I læreanalysen skal der være supervision af mindst tre analyseforløb.

Desuden kræves bedømmelsesudvalgets og bestyrelsens godkendelse af

enten  - en skriftlig beretning om et psykoanalytisk forløb og en forelæsning over et teoretisk psykoanalytisk emne

eller    - en skriftlig beretning om et psykoanalytisk emne og en forelæsning over et psykoanalytisk forløb.

 

Selskabet bor, Psykoanalytisk Center, Løngangsstræde 37B, 1468 Kbh. K

- sammen med:
logo.gif
.

.
dynamiskpsykoanalyse.jpg
Kassereren, formanden og sekretæren

Formand:           Cand. psych. Gert Rønsby:
Næstformand:    Cand. mag. Jeanne Pontoppidan: 
Sekretær:           Cand. psych. Bente Petersen:
Kasserer og undervisningsleder: 
                          Cand. mag. Niels Raasthøj: 

longangsstrede.jpg
Indgangsdør
terapirum.jpg
Terapirum
venterum.jpg
venteværelse