Selskabet for Dynamisk Psykoanalyse

Undervisning
Home
om os
Behandling
Undervisning
Selskabets historie
Links

UNDERVISNING I PSYKOANALYTISK TEORI
 
Vi begynder netop nu forfra med et fireårigt forløb.  Første gang er torsdag d.4.9 kl.19 på Kong Georgsvej. 
Den teoretisk undervisning afholdes i samarbejde med Dansk Psykoterapeutisk Kollegium
 
Samlet undervisningsplan for den fireårige teoretiske uddannelse i psykoanalysens teori og praksis.
1.år.
Historisk introduktion (Ellenberger) samt læsning af centrale Freud tekster; kerneteori.
Diplom for deltagelse udstedes.
2.år.
Egopsykologi. Selvpsykologi samt objektrelationspsykologi.
Diplom for deltagelse udstedes.
3.år.
Psykoanalysens praksis. Gennemgang af udvalgte tekster fra
Freuds tekniske skrifter (Killingmo).
Videreudvikling af teori og praksis. Introduktion til øvrige teoriers praksis. Diplom for deltagelse udstedes.
4.år.
Samlede overblik. Psykoanalysens teori og praksis i dag. ( fokus
på Freud ), læsning af Freud tekster. Skriftlig opgave – projekt.
Samlet afgangsbevis udstedes.
(Desuden indsættes her planen for undervisning i efteråret 08:)
 
Undervisningsplan for efteråret 2008
       
04.09:
Introduktion, oversigt over årets emner; gennemgang af efterårets stof.
Kilde: Ellenberger side IV – XI
Begge til stede (Niels Raasthøj og Gert Rønsby)
 
11.09:
Den dynamiske psykologis forhistorie.
Kilde: Ellenberger side 03 – 53
Niels
 
18.09:
Dynamisk-psykologiske opdagelser i det 18. og 19. århundrede
Kilde: Ellenberger side 53 – 109
Gert
 
02.10:
Arven fra romantikken.
Kilde: Ellenberger side 199 – 228
Niels
 
09.10:
Pierre Janet
Kilde: Ellenberger side 356 – 394
Gert
 
23.10:
Den tidlige Freud
Kilde: Ellenberger side 474 – 550
Niels
 
06.11:
Alfred Adler
Kilde: Ellenberger side 599 – 625
Gert
 
13.11
"Psykoanalysens arkæologi"
Kilde:  LORENZER, A. (1984 a): Intimität und soziales Leid. Archäologie der Psychoanalyse. Frankfurt am Main
Niels
 
20.11:
C.G.Jung
Kilde: Ellenberger side 694 – 719
Gert
 
04.12:
Psykoanalysens konstituering
Kilde: Freuds Psykoanalyse side120 – 135
Niels
 
11.12:
Janets kritik af Freud
Kilde: Psychoanalysis af Pierre Janet, ved Gert
Gert.
 
Litteratur:
Ellenberger,H.F.: The Discovery of the Unconscious, 1970
Olsen, O.A. og Simo Køppe: Freuds Psykoanalyse, 1981
Janet, P.: Psychoanalysis i: Contributions to Psychology, 1913 
A.Lorenzer: Intimität und soziales Leid. Archäologie der Psychoanalyse. Frankfurt am Main