Make your own free website on Tripod.com
Selskabet for Dynamisk Psykoanalyse
Undervisning i psykoanalytisk teori
Om os
Undervisning
Historie
 
 
 
Første år af 
treårig uddannelse i psykoanalytisk teori
begynder februar 2003
 
 
 
Seminaret finder sted
i
Psykoanalytisk Center, Løngangsstræde 37B,
1468 København K
 
hver mandag kl. 19.30 - 21.30 i månederne februar til april
og september til novembet.
Ialt 24 gange årligt
 
Prisen er  5.000 kr. pr. halvår.
Der gives 20% i studenterrabet.
 
Undervisningen forestås primært af medlemmer af
Selskabet for Dynamisk Psykoanalyse
og
Det Danske Sigmund Freud Selskab
 
 
Undervisningen vil være bredt anlagt og fremstiller såvel
psykoanalysens tilblivelseshistorie
som de vigtigste forgreninger i det 20.århundrede.
Program er under udarbejdelse
 
Yderligere oplysninger hos
 
 
Send os din mailadresse, hvis du ønsker det færdige program tilsendt.
 
 

Last updated on