Make your own free website on Tripod.com
Selskabet for Dynamisk Psykoanalyse
Om os
Om os
Undervisning
Historie

 
 
 
 
Selskabets formål er
  • at virke for psykoanalytisk forskning på basis af Sigmund Freuds lære,
  • at støtte medlemmerne i deres udøvelse af psykoanalytisk virksomhed, og
  •  at uddanne psykoanalytikere
 
Som medlemmer optages personer
  • der har afsluttet en uddannelse indenfor det humanistiske område, og
  • som herigennem eller på anden måde har tilegnet sig viden om Sigmund Freuds psykoanalytiske teorier.
  • Personen skal have gennemgået en personlig analyse og en læreanalyse hos to forskellige analytikere, der er godkendt af selskabet.
  • I læreanalysen skal der være supervision af mindst tre analyseforløb.

Desuden kræves bedømmelsesudvalgets og bestyrelsens godkendelse af

enten  - en skriftlig beretning om et psykoanalytisk forløb og en forelæsning over et teoretisk psykoanalytisk emne

eller    - en skriftlig beretning om et psykoanalytisk emne og en forelæsning over et psykoanalytisk forløb.

 

Selskabet bor,

Psykoanalytisk Center, Løngangsstræde 37B, 1468 Kbh. K

- sammen med Det Danske Sigmund Freud Selskab

terapirum.jpg
Terapirum

longangsstrede.jpg

Formand:         Cand.psych. Gert Rønsby:              roensby@wanadoo.dk
 
Næstformand:  Cand.mag. Jeanne Pontoppidan:     romjp@hum.au.dk
 
Sekretær:        Cand.psych. Bente Petersen:           bente@mailme.dk
 
Kasserer og undervisningsleder: 
                      Cand.mag. Niels Raasthøj:                niels_rr@yahoo.com
 
 

dynamiskpsykoanalyse.jpg
Kassereren, formanden og sekretæren

Last updated on