Make your own free website on Tripod.com

Selskabet for Dynamisk Psykoanalyse

Undervisning i psykoanalytisk teori

Home
om os
Behandling
Undervisning
Selskabets historie
Links
 
 
 
treårig uddannelse i psykoanalytisk teori
under planlægning
 
 
Seminaret vil finde sted
i
Psykoanalytisk Center, Løngangsstræde 37B,
1468 København K
 
hver mandag kl. 19.30 - 21.30 i månederne februar til april
og september til novembet.
Ialt 24 gange årligt
 
Prisen er  5.000 kr. pr. halvår.
Der gives 20% i studenterrabet.
 
Undervisningen forestås primært af medlemmer af
Selskabet for Dynamisk Psykoanalyse
og
Det Danske Sigmund Freud Selskab
 
 
Undervisningen vil være bredt anlagt
og fremstiller såvel
psykoanalysens tilblivelseshistorie
som de vigtigste forgreninger
i det 20. og 21. århundrede.
 
 
Program er under udarbejdelse
 
Er du interesseret i at høre mere, når tiden nærmer sig, så skriv til
 
 
 
 

freud3.jpg

navneskiltfreud.jpg

freud1.jpg

freud2.jpg